Newest observations

Contact information

Taivaanvahti,
Ursa Astronomical Association
Kopernikuksentie 1
00130 Helsinki
taivaanvahti(at)ursa.fi

Ursa Astronomical Association

Perseidi - 18.8.2015 klo 00.12 Espoo & Vantaa Observation number 42609

Visibility IV / V

Janne Sievinen, Pentti Arpalahti, Ursa (Helsinki)

Syksyllä 2015 Perseidi-parven aikana saimme Pentti Arpalahden kanssa sattumoisin kuvattua saman meteorin noin 12 kilometrin etäisyydellä toisistamme Vantaan Paloheinässä ja Espoon Röylässä. Kuvia tarkastellessani huomio kiinnittyi selvästi havaittavaan parallaksiin, joka antoi mahdollisuuden kokeilla meteorin lentoradan rekonstruointia.

Meteorin havaittujen syttymis- ja sammumispisteiden atsimuutti ja altitudikoordinaattien määrittäminen kummallekin havaintopaikalle oli tähtikarttaohjelmiston avulla suoraviivaista, koska havaintoaika ja havaintopaikkojen koordinaatit olivat tarkasti tiedossa. Havaintopaikkakohtaiset syttymis- ja sammumissuuntien vektorit sekä niiden väliin jännittyvät havaintotasosektorit saattoi tämän jälkeen piirtää CAD-ohjelmistolla havaintotilanteen geometriaa vastaavaan 3D-malliin. Havaintopaikkojen välinen maapallon kaareutuminen jätettiin mallintamatta koska sen suuruus tavoitellun kilometriluokan kokonaistarkkuuteen jäi pieneksi.

CAD-ohjelmiston käyttämisen etu on siinä, että meteorin lentorata on helposti määritettävissä etsimällä graafisesti havaintosektoritasojen keskinäinen leikkausviiva, ja näin voidaan välttää vaativammat pallo- ja tasogeometrian matemaattiset tarkastelut, joiden avulla on tietenkin mahdollista ratkaista analyyttiset yhtälöt lentoradalle.

Rekonstruktio suoritettiin Autodesk Fusion360 –ohjelmistolla, ja varmennettiin toistamalla MatLabilla. Analyysin lopputuloksena saatiin määritettyä seuraavat parametrit:

- syttymiskorkeus 122 km

- sammumiskorkeus 95 km

- näkyvän lentoradan pituus 47 km

- lentoradan kulma maanpinnan suhteen 30 astetta horisontista

- lentosuunta 232 astetta lounaaseen

- syttymispiste Savion yläpuolella Vantaalla

- sammumispiste Vitträskin yläpuolella Kirkkonummella

Tulokset ovat yhteneväiset Perseideille yleisesti tiedettyjen parametrien kanssa, joten voinee olettaa rekonstruktion olevan oikean suuntainen.

Huomautuksena että käytetyistä valotuksista johtuen Paloheinässä otetussa kuvassa meteorin vähittäinen syttyminen määrittyi hieman aikaisemmaksi kuin Röylässä. Tämän takia havaintotasosektoreiden reunat  eivät leikkaa keskenään syttymisalueella. Sammumissuunta puolestaan määrittyi kuvista lähes täsmälleen samaan kohtaan taivaalla. Syttymispisteen määrittämiseen liittyvä epämääräisyys oli luonnollisesti vain meteorin lentosuunnan suuntainen, joten rekonstruktion suuntakulmatuloksiin ja sammumispisteen sijaintiin sillä ei ole vaikutusta.

3D-rotaatiovideo täällä: https://youtu.be/9WcLqcMLlz0

 

Additional information
  • Havainnon kohde
    • Meteorikuva
  • Kohteen nimi
    • Perseidit
Comments: 5 pcs
Emma Bruus - 14.9.2015 klo 12.11 Report this

Todella ansiokas havainto ja hienoa tutkimusta!

Juha Ojanperä - 14.9.2015 klo 13.09 Report this

Todella mahtavaa työtä, nostan hattua! Tämäntyyppisiä havaintoja, analyysiä ja tutkimusta toivoisi Taivaanvahdissa näkevän useamminkin!

Tapio Lahtinen - 14.9.2015 klo 16.31 Report this

Toden totta, ansiokas havainto ja mallinnus.

Markku Siljama - 14.9.2015 klo 22.10 Report this

Yksi parhaista koskaan Taivaanvahdissa näkemistäni havainnoista.Hienoa työtä!

Antti Rinne - 15.9.2015 klo 08.09 Report this

Hyvää työtä!

Send a comment

Comments are checked and moderated before publication If you want to contact the observer directly about possibilities to use these images, use the Media -form.

*

*

*
characters left

By sending a comment I confirm that I understand and accept the system's privacy policy.