Newest observations

Contact information

Taivaanvahti,
Ursa Astronomical Association
Kopernikuksentie 1
00130 Helsinki
taivaanvahti(at)ursa.fi

Ursa Astronomical Association

Harvinaisia halomuotoja - 6.1.2016 klo 18.00 Rovaniemi Observation number 48749

Visibility IV / V

Not visible

Here is an assortment of leftover images from the 6/7 January night. In the first image the emphasis is to highlight what appears to be blue color in sub-Liljequist parhelion. Although we have not made custom simulation, the location of this segment seems to agree with theoretically predicted blue segment for Liljequist sub-parhelion. In the second image highlighted are the 120° and sub-120° parhelias. In the rest of the images visible are, among other things, the sub-cza and sub-Kern. The final image is a display formed in the Rovaniemi power plant plume.

- - - -

Lajitelma ylijäämäkuvia tammikuun 6/7 yöltä. Ensimmäisessä kuvassa korostetaan mikä vaikuttaisi siniseltä väriltä ala-Liljequistin sivuauringossa. Vaikka emme ole tehneet customoitua simulaatiota, sinisen värin sijainti näyttäisi sopivan yhteen teoreettisesti ennustetun Liljequistin ala-sivuauringon sinisen segmentin kanssa. Toisessa kuvassa on pyritty korostamaan 120° ja ala-120° sivuaurinkoja. Lopuissa kuvissa näkyvillä on mm. ala-zyk ja ala-Kern. Viimeinen kuva on Rovaniemen voimalaitoksen pluumiin muodostunut näytelmä.

MMikkilä/JMoilanen/NLefaudeux/MRiikonen

Additional information
  • Valonlähde
    • Keinovalo
  • Halon synnyttäneiden jääkiteiden sijainti
    • Jääsumu
Send a comment

Comments are checked and moderated before publication If you want to contact the observer directly about possibilities to use these images, use the Media -form.

*

*

*
characters left

By sending a comment I confirm that I understand and accept the system's privacy policy.