Newest observations

Contact information

Taivaanvahti,
Ursa Astronomical Association
Kopernikuksentie 1
00130 Helsinki
taivaanvahti(at)ursa.fi

Ursa Astronomical Association

NGC 1499 - 21.1.2020 klo 23.00 - 22.1.2020 klo 01.45 Oulu Observation number 87587

Visibility V / V

Lisää kuvamateriaalia laajakulmaisella kuvauskalustolla. Alinäytteistyksen voima on suuri, spatiaalisella resoluutiolla 6 kaarisekuntia / pikseli yhdelle pikselille tulee paljon fotoneita, tarkalleen 36 kertaa enemmän, kuin samalla optiikalla pienipikselisellä kameralla joka antaisi reoluutioksi 1 kaarisekunti / pikseli.
Tällä resoluutiolla pienten tähtien pitäisi eiintyä neliöinä, näin ei kuitenkaan käytännössä tapahdu. Syynä on kameran pieni liikuttaminen osavalotusten välillä, kuvia pinotessa tähdistä tulee taas pieniä pyörylöitä. Syynä on "drizzle tekniikka", jolla saadaan resoluutiota lisää. (googlettamalla lisätietoa.)

En ole aiemmin nähnyt näin syvää kuvaa Kaliforniasumusta, aivan uusia rakenteita paljastuu etenkin oikean yläkulman alueelta.
Tekniset tiedot ja yms blogista, https://astroanarchy.blogspot.com/2020/01/deep-view-to-california-nebula-ngc-1499.html

Kuvat:
1. Visuaaliset värit vedyn ja hapen emissioista
2. Pelkkä vedyn H.alfa emissio kuvassa.


More similar observations
Additional information
  • Havaintokategoria
    • Syvän taivaan kohde
  • Kohteen nimi
    • NGC 1499
Send a comment

Comments are checked and moderated before publication If you want to contact the observer directly about possibilities to use these images, use the Media -form.

*

*

*
characters left

By sending a comment I confirm that I understand and accept the system's privacy policy.