Contact information

Taivaanvahti,
Ursa Astronomical Association
Kopernikuksentie 1
00130 Helsinki
taivaanvahti(at)ursa.fi

Ursa Astronomical Association

NGC 2237 - 23.1.2020 klo 00.32 Kustavi Observation number 87602

Visibility II / V

Ilmahehkua vastaan taistelua, jotta Rosette-sumun ylä- ja alapuolella himmeinä hehkuvat vetypilvet saisi näkyviin. Hehkun tuomaa kirjavuutta sai himmennettyä riittävästi, joten puna pääsi kohtuullisesti esiin.


More similar observations
Additional information
  • Havaintokategoria
    • Syvän taivaan kohde
  • Kohteen nimi
    • NGC 2237
Send a comment

Comments are checked and moderated before publication If you want to contact the observer directly about possibilities to use these images, use the Media -form.

*

*

*
characters left

By sending a comment I confirm that I understand and accept the system's privacy policy.