Newest observations

Contact information

Taivaanvahti,
Ursa Astronomical Association
Kopernikuksentie 1
00130 Helsinki
taivaanvahti(at)ursa.fi

Ursa Astronomical Association

NGC 1501 - 27.2.2020 klo 21.35 Hankasalmi Observation number 88695

Visibility II / V

Petri Tikkanen, Jyväskylän Sirius

Blue Oyster nebula eli Sininen Osteri (?)

Havaintoväline Unistellarin eVscope.

Kohde näkyy okulaarissa ja kuvaa voi zoomata, mutta kyllä tämä alkaa olla niitä pienimpiä kohteita mitä tällä putkella viitsii katsella.


More similar observations
Additional information
  • Havaintokategoria
    • Syvän taivaan kohde
  • Kohteen nimi
    • NGC 1501
Send a comment

Comments are checked and moderated before publication If you want to contact the observer directly about possibilities to use these images, use the Media -form.

*

*

*
characters left

By sending a comment I confirm that I understand and accept the system's privacy policy.